Podmienky používania

Podmienka je, že užívateľ musí mať minimálne 18 rokov. Distribúcia obsahu, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi je zakázaný; nie je dovolené šíriť obsah, ktorý je xenofóbny, rasistický, alebo nesie pornografický charakter. Porušenie tejto dohody oprávňuje sms.Flirtdate.eu k okamžitému blokovaniu užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť celkové a pravdivé informácie o jeho osobe a údaje potrebné pre fakturáciu, najmä údaje o mobilnom telefónnom čísle.Adresáti kontaktnej reklamy nie sú samozrejme povinní odpovedať na Smsku. Užívateľ teda nemá právo očakávať odpoveď. Odosielateľ Smsky teda nie je oprávnený požadovať vrátenie poplatkov, ktoré vychádzajú z tohto dôvodu.
Nie je dovolené ponúkať alebo predávať tovar alebo služby cez chat system.Toto sa vzťahuje najmä na takzvaný “spam” v chatovej oblasti. V prípadoch tohto typu porušenia, sms.Flirtdate.eu je oprávnený blokovať užívateľa bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Užívateľ je povinný odstrániť profil/y, ktoré už nepoužíva teda nie su aktivne. Ak používateľ nevykoná túto povinnosť v lehote troch týždňov od posledného použitia profilu, potom sms.Flirtadte.eu je oprávnený zablokovať tento zodpovedajúci profil, alebo je oprávnený moderovať to jedným z ich podporujúceho personálu, v záujme ostatných užívateľov, aby sa zabránilo vzniku tzv. „mŕtvych“ profilov. Vyhradzujeme si právo uzavrieť chat relácie, aby nedošlo k zneužitiu.

Výmena správ

sms.Flirtdate.eu je služba zábavného charakteru a údaje (osobné údaje, fotografie, opis, atď) umiestnené v nej nemusia byť presné. Zaslaním prvej inicializačnej správy suhlasite s tým,že Vám smsFlirtdate.eu a jemu pridružené stránky možu zasielat informačne sms, ktore sú pre Vás bezplatné. Odpovedaním na informačnú sms súhlasíte s podmienkami a vzniká Vám náklad v hodnote 1.60 s dph za každú ďalšiu prijatú sms.Poskytovatelia služby môžu použiť prevádzkovateľov pre komunikáciu s používateľmi pomocou rôznych prezývok. Ak prevádzkovateľ nie je prihlásený do systému v čase, keď používateľ odošle správu, odpoveď na správu môže byť vykonaná po nasledujúcom prihlásení do služby alebo odpovedanie môže prevzať iný prevádzkovateľ. Prevádzkovatelia nie sú povinní poskytnúť osobné údaje, nemusia súhlasiť s osobným kontaktom a môžu používať viac mien a prezývok v rámci služby. Prevádzkovateľ môže požiadať užívateľa o niektoré osobné údaje, ale užívateľ nie je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi presné informácie. Všetci prevádzkovatelia a užívatelia môžu používať rôzne identity, mená a prezývky, a tak poskytovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za správnosť akejkoľvek informácie, prenesené do služby. Poskytovateľ služby tj. prevádzkovateľ má právo ukončiť chat s užívateľom, ktorý posiela sms s obsahom, ktorý porušuje pravidlá používania služby. Užívateľ má právo a možnosť ukončiť komunikáciu kedykoľvek, ak neodpovie na prijatú správu z telefónneho čísla s pridanou hodnotou. Týmto spôsobom sa užívateľ neodhlásil zo služby a môže ndalej prijímať správy zo služby. Poskytovateľ služby môže nadalej odosielať textové správy v súlade s právnymi predpismi v oblasti telekomunikácií a v prípade, že tieto správy schváli nad-operátor ako aj mobilný operátor.Tak isto može užívateľ zaslat text „ flirt stop“ na skrátené čislo. Poskytovateľ služby má právo automaticky alebo ručne cenzurovať časť prichádzajúcich a odchádzajúcich správ s účelom ochrany osobných údajov užívateľa služby.

Povinnosti užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje ihneď informovať sms.Flirtdate.eu o strate alebo zmene skutkoveho stavu. Tym zabezpečiť blokovanie mobilného čísla a to okamžite cez príslušného mobilného operátora. Užívateľ je zodpovedný za náklady vyplývajúce z použitia chatu až do okamihu, kedy sú straty nahlásené pre sms.Flirtdate a / alebo príslušnému operátorovi. Správy o stratách sa zasielajú na:
reklamacie@flirtdate.eu

Užívateľ je povinný zaistiť bezpečné ukladanie údajov a mobilných telefónov, a nemal by ich poskytovať tretím osobám. Používaním služby a zverejňovaním všetkých informácií prostredníctvom služby, vrátane prezývky, užívateľ súhlasí s tým, že nebude posielať správy:

Právna doložka